Raspored predavanja u SZRV - oktobar 2019. god.

U oktobru 2019. godine će se u prostorijama Saveza održati 3 stručna sastanka, jedan kurs i jedan test.

1. Stručni sastanak D-1-541/19 "Funkcionalno sestrinstvo- značaj rane rehabilitacije nakon akutnog moždanog udara" 16.10.2019. u 14h u prostorijama SZRV.
Predavač: Marina Vasiljević
Br. bodova:2

2. Stručni sastanak D-1-543/19 "Sestrinska uloga u izvodjenju postupka LDL- afereze"
25.10.2019. u 15h u prostorijama SZRV.
Predavač: Jelena Dević
Br. bodova 2

3. Test D-1-531/19 "Zdravstveno vaspitne metode u promociji zdravlja" 20.10.2019. u 11h
u prostorijama SZRV.
Predavač: Jelena Kovačev
Violeta Popović
Br. bodova: 5

4. Stručni sastanak D-1-542/19 "Značaj edukacije pacijenta obolelih od dijabetes melitusa"
23.10.2019. u 14h u prostorijama SZRV.
Predavač: Radmila Božendić
Br bodova: 2

5. Kurs D-1-229/19 "Samopouzdano ponašanje- asertivnost" 19.10.2019. u 9h u prostorijama SZRV.
Predavač: Valentina Ninić i Darja Radović
Br. bodova: 4

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni