Kako se postaje član SZRV

Pročitajte pre učlanjenja
1. Upoznajte se sa organizacijom i načinom rada Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine
2. Upoznajte se sa odredbama statuta i pravilnika
3. Upoznajte rukovodstvo svog opštinskog saveza ili podružnice
4. Upoznajte rukovodstvo, način i rezultate rada društva ili sekcije za čiji rad ste zainteresovani
5. Pregledajte pažljivo sadržaj web prezentacije
6. Kontaktirajte nas - daćemo vam neophodna uputstva i smernice

Kako se postaje član Saveza
1. Popunjavanjem pristupnice za članstvo u Opštinskom savezu, podružnici ili udruženju zdravstvenih radnika u Vašem gradu ili ustanovi.
2. Stupanjem u članstvo udruženja zdravstvenih radnika na lokalnom nivou, koje su u sastavu Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine, stičete pravo učešća u svim aktivnostima rada Saveza.
3. Redovna uplata članarine Savezu zdravstvenih radnika Vojvodine omogućuje Vam učešće u svim aktivnostima Saveza
4. Visinu članarine u Savezu zdravstvenih radnika Vojvodine donosi Skupština SZRV i ona sada iznosi 50,00 dinara mesečno.

Tada postajete član SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE i stičete sva prava i obaveze člana SZRV.

Budite aktivni u radu svog profilskog društva ili sekcije društva prema vašoj radnoj specijalnosti.

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni