Društva i sekcije

Društva

Društvo medicinskih sestara i tehničara Vojvodine
Sekcija medicinskih sestara i tehničara u neurologiji i rehabilitaciji
Sekcija sestara u internoj medicini Vojvodine
Sekcija sestara u službi preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama
Sekcija sestara u otorinolaringologiji Vojvodine
Sekcija sestara u stomatologiji Vojvodine
Sekcija sestara u medicini rada Vojvodine
Sekcija sestara u oftalmologiji Vojvodine
Sekcija sestara u opštoj medicini Vojvodine
Sekcija sestara u hirurgiji Vojvodine
Sekcija sestara u patronaži Vojvodine
Sekcija sestara u psihijatriji Vojvodine
Sekcija sestara u gerijatriji Vojvodine
Sekcija sestara u pedijatriji, ginekologiji i akušerstvu Vojvodine
Društvo sanitarno-ekoloških inženjera i tehničara Vojvodine
Društvo laboratorijskih tehničara Vojvodine
Društvo fizio i radnih terapeuta Vojvodine
Društvo farmaceutskih tehničara Vojvodine
Društvo zubnih tehničara Vojvodine
Društvo radioloških tehničara Vojvodine
Društvo nutricionista i dijetetičara Vojvodine

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni