O nama

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.
Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Mnogobrojne promene tokom dugog niza godina postojanja tražile su usklađivanje i prilagođavanje načina rada Saveza, radi opstanka i ostvarenja cilja postojanja. Danas je Savez zdravstvenih radnika Vojvodine moderna asocijacija koja ide u susret promenama, nastojeći ih ugraditi u svoj koncept rada I na taj način obezbediti najviše benefite svom članstvu.

Savez ima oko 8.000 članova koji su organizovani i deluju kroz rad Društava i Sekcija.

Način organizacije rada Savezao mogućava svakom članu da se informiše o aktuelnim događanjima u zdravstvenoj struci i daje mogućnost aktivnog participiranja u njima.

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968