Evidencioni broj akreditacije: D-1-531/19
Naziv edukacije: Zdravstveno vaspitne metode u promociji zdravlja
Vrsta edukacije: Pisani test
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Predavači: Jelena Kovačev, Violeta Popović
Trajanje: 5 č (2 sata učenje, 1 sat samostalno isčit.radnog mat., 2 sata reš.testa) 
Broj bodova: 5

Evidencioni broj akreditacije: D-1-941/18
Naziv edukacije: Rad sa pacijentima kroz individualne zdravstveno vaspitne metode
Vrsta edukacije: Pisani test
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Predavači: Jelena Kovačev, Violeta Popović
Trajanje: 5 č (2 sata učenje, 1 sat samostalno isčit.radnog mat., 2 sata reš.testa)
Broj bodova: 5

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni