Upotreba leka Tygacil

Evidencioni broj akreditacije: D-1-540/19

Naziv edukacije: Upotreba leka Tygacil, kod lečenja dubokih infekcija lokomotornog sistema i njihov značaj u ortopedskoj hirurgiji

Datum: 17.06.2019.

Mesto održavanja: prostorije Udruženja u Novom Sadu

Vrsta edukacije: Stručni sastanci I kategorije

Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Predavač: strukovna medicinska sestra Aleksandra Petrović

Trajanje: 2 č

Broj bodova 2


Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni