1. Stručni sastanak D-1-541/19 "Funkcionalno sestrinstvo- značaj rane rehabilitacije nakon akutnog moždanog udara" 16.10.2019. u 14h u prostorijama SZRV.
Predavač: Marina Vasiljević
Br. bodova:2
2. Stručni sastanak D-1-543/19 "Sestrinska uloga u izvodjenju postupka LDL- afereze"
25.10.2019. u 15h u prostorijama SZRV.
Predavač: Jelena Dević
Br. bodova 2
3. Stručni sastanak D-1-542/19 "Značaj edukacije pacijenta obolelih od dijabetes melitusa"
23.10.2019. u 14h u prostorijama SZRV.
Predavač: Radmila Božendić
Br bodova: 2

Evidencioni broj akreditacije: D-1-543/19

Naziv edukacije: Sestrinska uloga u izvođenju postupka LDL - afereze

Datum: 13.06.2019.

Mesto održavanja: KCV

Vrsta edukacije: Stručni sastanci I kategorije

Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Predavač: ms Jelena Dević

Trajanje: 2 č

Broj bodova: 2

Evidencioni broj akreditacije: D-1-541/19

Naziv edukacije: Funkcionalno sestrinstvo - značaj rane rehabilitacije nakon akutnog moždanog udara

Datum: 10.06.2019.

Mesto održavanja: KCV

Vrsta edukacije: Stručni sastanci I kategorije

Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Predavač: viši radni terapeut Marina Vasiljević

Trajanje: 2 č

Broj bodova: 2

Evidencioni broj akreditacije: D-1-540/19

Naziv edukacije: Upotreba leka Tygacil, kod lečenja dubokih infekcija lokomotornog sistema i njihov značaj u ortopedskoj hirurgiji

Datum: 17.06.2019.

Mesto održavanja: prostorije Udruženja u Novom Sadu

Vrsta edukacije: Stručni sastanci I kategorije

Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Predavač: strukovna medicinska sestra Aleksandra Petrović

Trajanje: 2 č

Broj bodova 2

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni