Raspored predavanja u SZRV mart- april 2020. god.

U martu i aprilu 2020. godine će se u prostorijama Saveza održati sledeće edukacije:

RB.

EVIDENCIONI

BR.AKREDITACIJE

NAZIV  EDUKACIJE

CILJNA GRUPA

TRAJANJE

VRSTA EDUKACIJE

BR. BODOVA

VREME I MESTO ODRZAVANJA

PREDAVAC

1.

D-1-122/20

Lečenje pacijenata sa dubokom infekcijom nakon artrodeze

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

2 sata

Stručni sastanak I kategorije

2

18.03.2020.

Prostorije SZRV

Strukovna med.sestra Brankica Perić

2.

D-1-123/20

Neophodnost promene radnog mesta iz ugla bivšeg medicinskog tehničara Hitne medicinske pomoći

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

2 sata

Stručni sastanak I kategorije

2

21.03.2020.

Prostorije SZRV

Medicinski tehničar Duško Sekulić

3.

D-1-124/20

Medicinska sestra/  zdravstveni tehničar superheroj savremenog sestrinstva

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

2 sata

Stručni sastanak I kategorije

2

22.03.2020

Klinika Za neurologiju, Novi Sad

Viši radni terapeut Marina Vasiljević

4.

D-1-125/20

Tipizacija HLA-DQB1* lokusa molekulskom PCR-SSP metodom kod osoba sa suspektnom celijakijom

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

2 sata

Stručni sastanak I kategorije

2

16.03.2020.

Prostorije SZRV

Labaratorijski tehničar Dragica Strajnić

5.

D-1-126/20

Zdravstveno-vaspitni rad u prevenciji zaraznih bolesti

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

2 sata

Stručni sastanak I kategorije

2

10.04.2020.

Prostorije SZRV

Spec.struk.med.

sestra Violeta Popović i Jelena Kovačev

6.

D-1-166/20

Glavobolje

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari, terapeuti

6 sati

Pisani test

5

10.04.2020.

Prostorije SZRV

Struk.med.sestra

Marina Vasiljević

7.

D-1-167/20

Aktivnosti zdravstvenih radnika u prevenciji povreda

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

6 sati

Pisani test

5

16.04.2020.

Prostorije SZRV

Spec.struk.med.

sestra Violeta Popović i Jelena Kovačev

8.

D-1-168/20

Osobe sa invaliditetom kao korisnici zdravstvenih usluga

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

6 sati

Pisani test

5

09.04.2020.

Prostorije SZRV

Spec.struk.med.

sestra Violeta Popović

9.

D-1-170/20

Kako zbrinuti akutni koronarni sindrom na terenu

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

6 sati

Pisani test

5

17.03.2020.

Prostorije SZRV

Spec.struk.med. sestra Jelena Kovačev i med.teh. Petar Pavlović

10.

D-1-171/20

Veština komunukacije u radu sa pacijentima

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

6 sati

Pisani test

5

08.04.2020.

Prostorije SZRV

Spec.struk.med.

sestra Violeta Popović i Jelena Kovačev

NAPOMENA: Prijavljivanja za edukacije se mogu uraditi putem tel. 066/360-968 ili maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968