Osnovni principi zaštite od jonizujućeg zračenja

Evidencioni broj akreditacije: D-1-535/19
Datum: 11.06.2019.
Naziv edukacije: Osnovni principi zaštite od jonizujućeg zračenja
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Predavači: specijalista radiologije dr Ljerka Vukmirović, strukovni radiolog Milan Zejak, strukovni radiolog Jasminka Damjanović
Broj bodova predavači: 12
Broj bodova slušaoci: 6

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni