Kurs D-1-229/19 "Samopouzdano ponašanje- asertivnost" 19.10.2019. u 9h u prostorijama SZRV.
Predavač: Valentina Ninić i Darja Radović
Br. bodova: 4

Evidencioni broj akreditacije: D-1-532/19
Datum: 23.06.2019.
Naziv edukacije: Dužina hospitalizacije pacijenata obolelih od akutnog koronarnog sindroma
Vrsta edukacije: Ostali nacionalni kursevi
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari,visoke i više medi.sestre i zdravstveni tehnicari, strukovni med.radiolozi
Predavači: dip.org. zd. nege Olgica Sedlarović, sms Brankica Perić, sms Dušica Maleš, mt Petar Pavlović
Trajanje: 4 č
Broj bodova predavači: 8
Broj bodova slušaoci: 4

Evidencioni broj akreditacije: D-1-532/19
Datum: 23.06.2019.
Naziv edukacije: Hirurgija incizionih kila
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, više medicinske sestre i organizatori zdravstvene nege
Predavači: prof. dr Radovan Veljković, strukovna medicnska sestra Dragana Stankov, medicinska sestra Jasna Lazendić
Broj bodova predavači: 8
Broj bodova slušaoci: 4

Evidencioni broj akreditacije: D-1-533/19
Datum: 19.06.2019.
Naziv edukacije: Kolegijalnost
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, visoke i više medicnske sestre i zdravstveni tehničari, strukovni medicinski radiolozi
Predavači: strukovna medicinska sestra Dušica Maleš, diplomirani organizator zdravstvene nege Olgica Sedlarović, strukovna medicinska sestra Brankica Perić
Broj bodova predavači: 12
Broj bodova slušaoci: 6

Evidencioni broj akreditacije: D-1-539/19
Datum: 19.06.2019.
Naziv edukacije: Kompjuterska tomografija kao savremena imidžing metoda
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Predavači: dr Ljerka Vukmirovć, strukovni radiolog Milan Zejak, strukovni radiolog Jasminka Damjanović
Broj bodova predavači: 12
Broj bodova slušaoci: 6

Evidencioni broj akreditacije: D-1-537/19
Datum: 18.06.2019.
Naziv edukacije: Zdravstveno-vaspitne aktivnosti u prevenciji povreda
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Predavači: spec.struk.med.sestra Violeta Popović, spec.struk.med.sestra Jelena Kovačev, diplomirani psiholog Maja Kresojević
Broj bodova predavači: 12
Broj bodova slušaoci: 6

Evidencioni broj akreditacije: D-1-535/19
Datum: 11.06.2019.
Naziv edukacije: Osnovni principi zaštite od jonizujućeg zračenja
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Predavači: specijalista radiologije dr Ljerka Vukmirović, strukovni radiolog Milan Zejak, strukovni radiolog Jasminka Damjanović
Broj bodova predavači: 12
Broj bodova slušaoci: 6

Evidencioni broj akreditacije: D-1-538/19
Datum: 03.06.2019.
Naziv edukacije: Komunikacija
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa:Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari,visoke i više medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Predavači: Diplomirani organizator zdravstvene nege Olgica Sedlarović, strukovna medicnska sestra Dušica Maleš, strukovna medicinska sestra Brankica Perić
Broj bodova predavači: 12
Broj bodova slušaoci: 6

Evidencioni broj akreditacije: D-1-536/19
Datum: 01.06.2019.
Naziv edukacije: Anafilaksa, šta treba znati i šta hitno uraditi
Vrsta edukacije: Nacionalni kurs prve kategorije
Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Lekari
Predavači: specijalista urgentne medicine Snežana Holcer Vukelić, viši medicinski tehničar Milan Zejak, medicinski tehničar Petar Pavlović
Broj bodova predavači: 12
Broj bodova slušaoci: 6

Evidencioni broj akreditacije: D-1-232/19
Datum: 25.05.2019.
Naziv edukacije: Samopouzdano ponašanje-asertivnost
Vrsta edukacije: Ostali nacionalni kursevi
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Predavači: psiholog Valentina Ninić, psiholog Darja Radović, Ljilja Jelić
Trajanje: 4 č
Broj bodova 4

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Miše Dimitrijevića 74 a, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968

Prijavite se na mejling listu

Korisnički meni