О нама

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.
Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Многобројне промене током дугог низа година постојања тражиле су усклађивање и прилагођавање начина рада Савеза, ради опстанка и остварења циља постојања. Данас је Савез здравствених радника Војводине модерна асоцијација која иде у сусрет променама, настојећи их уградити у свој концепт рада И на тај начин обезбедити највише бенефите свом чланству.

Савез има око 8.000 чланова који су организовани и делују кроз рад Друштава и Секција.

Начин организације рада Савезао могућава сваком члану да се информише о актуелним догађањима у здравственој струци и даје могућност активног партиципирања у њима.

Šta je SZRV

Savez zdravstvenih radnika je strukovna asocijacija zdravstvenih radnika svih profila srednjeg i višeg kadra čiji je cilj unapređenje zdravstvene struke kroz programe kontinuirane edukacije.

Osnovan je 1961. godine u Novom Sadu udruživanjem više gradskih podružnica sa teritorije Vojvodine.

Kontakt adresa

Adresa
Cara Dusana 27, Novi Sad, 21000, Srbija
Telefon
+381(0)66/360-968