О нама

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.
Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Многобројне промене током дугог низа година постојања тражиле су усклађивање и прилагођавање начина рада Савеза, ради опстанка и остварења циља постојања. Данас је Савез здравствених радника Војводине модерна асоцијација која иде у сусрет променама, настојећи их уградити у свој концепт рада И на тај начин обезбедити највише бенефите свом чланству.

Савез има око 8.000 чланова који су организовани и делују кроз рад Друштава и Секција.

Начин организације рада Савезао могућава сваком члану да се информише о актуелним догађањима у здравственој струци и даје могућност активног партиципирања у њима.

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Мише Димитријевића 74 а, Нови Сад, 21000, Србија
Телефон
+381(0)66/360-968