Друштва и секције

Друштва

 

 • Друштво медицинских сестара и техничара Војводине
  • Секција медицинских сестара и техничара у неурологији и рехабилитацији
  • Секција сестара у интерној медицини Војводине
  • Секција сестара у служби превентивне здравствене заштите у предшколским установама
  • Секција сестара у оториноларингологији Војводине
  • Секција сестара у стоматологији Војводине
  • Секција сестара у медицини рада Војводине
  • Секција сестара у офталмологији Војводине
  • Секција сестара у општој медицини Војводине
  • Секција сестара у хирургији Војводине
  • Секција сестара у патронажи Војводине
  • Секција сестара у психијатрији Војводине
  • Секција сестара у геријатрији Војводине
  • Секција сестара у педијатрији, гинекологији и акушерству Војводине
 • Друштво санитарно-еколошких инжењера и техничара Војводине
 • Друштво лабораторијских техничара Војводине
 • Друштво физио и радних терапеута Војводине
 • Друштво фармацеутских техничара Војводине
 • Друштво зубних техничара Војводине
 • Друштво радиолошких техничара Војводине
 • Друштво нутрициониста и дијететичара Војводине

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Цара Душана 27, Нови Сад, 21000, Србија
Телефон
+381(0)66/360-968