Хирургија инцизионих кила

Евиденциони број акредитације: Д-1-532/19
Датум: 23.06.2019.
Назив едукације: Хирургија инцизионих кила
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, више медицинске сестре и организатори здравствене неге
Предавачи: проф. др Радован Вељковић, струковна медицнска сестра Драгана Станков, медицинска сестра Јасна Лазендић
Број бодова предавачи: 8
Број бодова слушаоци: 4

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Мише Димитријевића 74 а, Нови Сад, 21000, Србија
Телефон
+381(0)66/360-968