Компјутерска томографија као савремена имиџинг метода

Евиденциони број акредитације: Д-1-539/19
Датум: 19.06.2019.
Назив едукације: Компјутерска томографија као савремена имиџинг метода
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари
Предавачи: др Љерка Вукмировћ, струковни радиолог Милан Зејак, струковни радиолог Јасминка Дамјановић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Мише Димитријевића 74 а, Нови Сад, 21000, Србија
Телефон
+381(0)66/360-968