Здравствено-васпитне активности у превенцији повреда

Здравствено-васпитне активности у превенцији повреда

Евиденциони број акредитације: Д-1-537/19
Датум: 18.06.2019.
Назив едукације: Здравствено-васпитне активности у превенцији повреда
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари
Предавачи: спец.струк.мед.сестра Виолета Поповић, спец.струк.мед.сестра Јелена Ковачев, дипломирани психолог Маја Кресојевић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Булевар Патријарха Павла 105, Нови Сад, 21000, Србија
Телефони
+381 066/360-967
+381 021/469-296

Пријавите се на мејлинг листу

Кориснички мени