Евиденциони број акредитације: Д-1-532/19
Датум: 23.06.2019.
Назив едукације: Дужина хоспитализације пацијената оболелих од акутног коронарног синдрома
Врста едукације: Остали национални курсеви
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари,високе и више меди.сестре и здравствени техницари, струковни мед.радиолози
Предавачи: дип.орг. зд. неге Олгица Седларовић, смс Бранкица Перић, смс Душица Малеш, мт Петар Павловић
Трајање: 4 ч
Број бодова предавачи: 8
Број бодова слушаоци: 4 

Евиденциони број акредитације: Д-1-532/19
Датум: 23.06.2019.
Назив едукације: Хирургија инцизионих кила
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, више медицинске сестре и организатори здравствене неге
Предавачи: проф. др Радован Вељковић, струковна медицнска сестра Драгана Станков, медицинска сестра Јасна Лазендић
Број бодова предавачи: 8
Број бодова слушаоци: 4

Евиденциони број акредитације: Д-1-533/19
Датум: 19.06.2019.
Назив едукације: Колегијалност
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, високе и више медицнске сестре и здравствени техничари, струковни медицински радиолози
Предавачи: струковна медицинска сестра Душица Малеш, дипломирани организатор здравствене неге Олгица Седларовић, струковна медицинска сестра Бранкица Перић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Евиденциони број акредитације: Д-1-539/19
Датум: 19.06.2019.
Назив едукације: Компјутерска томографија као савремена имиџинг метода
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари
Предавачи: др Љерка Вукмировћ, струковни радиолог Милан Зејак, струковни радиолог Јасминка Дамјановић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Евиденциони број акредитације: Д-1-537/19
Датум: 18.06.2019.
Назив едукације: Здравствено-васпитне активности у превенцији повреда
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари
Предавачи: спец.струк.мед.сестра Виолета Поповић, спец.струк.мед.сестра Јелена Ковачев, дипломирани психолог Маја Кресојевић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Евиденциони број акредитације: Д-1-535/19
Датум: 11.06.2019.
Назив едукације: Основни принципи заштите од јонизујућег зрачења
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари
Предавачи: специјалиста радиологије др Љерка Вукмировић, струковни радиолог Милан Зејак, струковни радиолог Јасминка Дамјановић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Евиденциони број акредитације: Д-1-538/19
Датум: 03.06.2019.
Назив едукације: Комуникација
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група:Медицинске сестре,Здравствени техничари,високе и више медицинске сестре и здравствени техничари
Предавачи: Дипломирани организатор здравствене неге Олгица Седларовић, струковна медицнска сестра Душица Малеш, струковна медицинска сестра Бранкица Перић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Евиденциони број акредитације: Д-1-536/19
Датум: 01.06.2019.
Назив едукације: Анафилакса, шта треба знати и шта хитно урадити
Врста едукације: Национални курс прве категорије
Циљна група: Медицинске сестре, Здравствени техничари, Лекари
Предавачи: специјалиста ургентне медицине Снежана Холцер Вукелић, виши медицински техничар Милан Зејак, медицински техничар Петар Павловић
Број бодова предавачи: 12
Број бодова слушаоци: 6

Евиденциони број акредитације: Д-1-232/19
Датум: 25.05.2019.
Назив едукације: Самопоуздано понашање-асертивност
Врста едукације: Остали национални курсеви
Циљна група: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари
Предавачи: психолог Валентина Нинић, психолог Дарја Радовић, Љиља Јелић
Трајање: 4 ч
Број бодова 4

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Мише Димитријевића 74 а, Нови Сад, 21000, Србија
Телефон
+381(0)66/360-968
 

Кориснички мени