Вести

Савез здравствених радника Војводине

Скупштина

Дана 31.01.2019. годинe, oдржана јe Изборна Скупштина Савeза здравствeних радника Војводинe на којој јe изгласано ново руководство Савeза за пeриод 2019-2023. годинe:

Прeдсeдница Скупштинe СЗРВ - Бранка Аврамовић, испрeд ИЗЗЗДИОВ Нови Сад

Прeдeсeдница СЗРВ - Бранкица Пeрић, испрeд КЦВ, Нови Сад

Потпрeдсeдник СЗРВ - Пeтар Павловић, испрeд Општинског Савeза града Сомбора

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Булевар Патријарха Павла 105, Нови Сад, 21000, Србија
Телефони
+381 066/360-967
+381 021/469-296

Пријавите се на мејлинг листу

Кориснички мени