Теме за X Конгрес

Поштоване колеге,

Ваше стручне радове за X Конгрес СЗРВ можете предати од 1. марта до најкасније 1. маја 2020. године путем сајта СЗРВ као усмену или постер презентацију рада из свог стручног искустава и примере из праксе у лечењу, збрињавању и здравственој нези пацијената из области примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите.

Теме за X Конгрес СЗРВ:

Примарна здравствена заштита
1. Живот после хоспитализације
2. Здравствено васпитни рад - знањем до пацијента
3. Стицање нових сазнања и знацај едукације здравствених радника
4. Медицинска сестра-техничар као ослонац старијој популацији - Србија, земља старих људи
5. Разно

Секундарна здравствена заштита
1. Тимски рад у збрињавању болесника
2. Комуникацијске вестине медицинске сестре у пракси
3. Знацај ментора у слуцају новопримљене медицинске сестре
4. Медицинска сестра-техничар као ослонац старијој популацији - Србија, земља старих људи
5. Разно

Терцијарна здравствена заштита
1. Савремени приступ и иновације у дијагностици- знањем до пацијента
2. Савремено сестринство - иновације у здравственој нези- знањем до успеха
3. Медицинска сестра-техничар као ослонац старијој популацији - Србија, земља старих људи
4. Синдром сагоревања у професији медицинских сестара и здравствених техничара
5. Разно

Преузмите детаљно упутство за израду сажетка и стручног рада овде

Шта је СЗРВ?

Савез здравствених радника је струковна асоцијација здравствених радника свих профила средњег и вишег кадра чији је циљ унапређење здравствене струке кроз програме континуиране едукације.

Основан је 1961. године у Новом Саду удруживањем више градских подружница са територије Војводине.

Адреса и контакт

Адреса
Мише Димитријевића 74 а, Нови Сад, 21000, Србија
Телефон
+381(0)66/360-968