Sva polja obeležena crvenom zvezdicom su obavezna.

Prijava radova za Kongres na Kopaoniku, Brzeće 2015

Izaberite Društvo ili Sekciju čiji ste član ili ako nista član SZRV kojoj bi po tematici vaš rad odgovarao.
Upišite naziv vaše ustanove. Ukoliko vaša ustanova postoji u našoj bazi prilikom kucanja dobićete ponuđene vrednosti, izaberite odgovarajuću ili u suprotnom upišite novu.
Ukoliko se vaša ustanova nalazi u Vojvodini izaberite grad/mesto u donjem polju. U suprotnom ukoliko izaberete NE, pojaviće se novo polje u kojem možete napisati naziv grada/mesta.
Izaberite grad ili mesto u Vojvodini gde se nalazi vaša institucija.
Upišite naziv grada ili mesta izvan Vojvodine u kojem se nlazi vaša institucija
Dovoljno je upisati samo naziv i broj ulice jer ste grad već upisali gore.
Polje prikazano ispod je predviđeno za sažetak rada ukoliko se pijavljujete kao predavač. Ukoliko se prijavljujete kao plenarni predavač izaberite Plenarni predavač i biće vam prikazano drugo polje u koje treba da ubacite kompletan rad.
Sažetak rada nemože sadržati manje od 10 reči i više od 2250 karaktera, u suprotnom prijava neće biti poslata. Sva polja obeležena crvenom zvezdicom su takodje obavezna.
Sadržaj ovog polja je limitiran na 400 reči (2250 karaktera), preostalo: 2250
Ubacite vaš rad u celosti tako što ćete kopirati sadržaj (tekst) istog iz vašeg dokumenta u ovo polje.
Power Point prezentacija ili Fotografija postera: Order
Maximum file size: 50 MB
Allowed extensions: pps ppt jpg jpeg tif tiff png eps pdf doc zip
Maximum file size: 50 MB
Allowed extensions: pps ppt jpg jpeg tif tiff png eps pdf doc zip
Prosledite Power Point prezentaciju rada ili Fotografiju postera. Sačekajte sa izvršavanjem (slanjem) prijave dokle god ovaj dokument nije u celosti prosleđen - plavi krug se prikazuje dokle god je proces slanja u toku.