ODRŽAN KURS PRIPREMA ZA BLS

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 24 April, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

U prostorijama SZRV održan je kurs pod nazivom Priprema za BLS,kurs  je protekao  po programu.prisutno je bilo 15  učesnika. U kreativnoj radionici svaki učesnik je na modelu lutke vežbao algoritam  BLS-a  uz nadzor i korekcije moderatora.Moderatoti su bili:Fiala Gordana i Vesna Sremac sa po 7 i 8  učesnika po svakom moderatoru.Ulazni test na temu "Obuka za BLS“,prisutni su uradili sa 80% prohodnosti a izlazni na istu temu sa 99% prohodnosti.

Na kraju kursa učesnici su ispunili upitnik o oceni skupa i oceni predavača,oba sa ocenom 5.Podeljeno je 15 sertifikata sa po 4 boda za učesnike.