Oboljenja starih osoba i uloga medicinske sestre u nezi

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 25 Maj, 2012
Kongresni centar CEPTOR , ANDREVLJE Beočin
Broj akreditacije: 153-02-1025/2011-01
D-1-2894/11

Obaveštavamo Vas da
SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE i
SEKCIJA SESTARA U GERIJATRIJI VOJVODINE
organizuje

Stručni sastanak sa temom:
OBOLJENJA STARIH OSOBA I ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NEZI

Predavači:
dr Želmira Balaban, Slađana Brkić

Stručni sastanak će se održati dana 25.05.2012. godine
U prostorijama Kongresnog centra CEPTOR na Andrevlju
sa početkom u 14:00 časova
Evidencija učesnika počinje u 13:30 časova.

Program rada:
13:30 - 14:00 Prijava učesnika
14:30 - 15:30 Opstipacija kod starih osoba - dr Želmira Balaban
15:30 - 15:40 Pauza
15:40 - 16:40 Uloga medicinske sestre u nezi dementnih osoba - Slađana Brkić
16:40 - 17:00 Evaulacija i podela sertifikata

Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije
Odlukom broj : 153-02-1025/2011-01
u zbirnoj tabeli pod brojem : D-1-2894/11

Stručni sastanak je akreditovan za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE i nosi 2 BODA.

RADI PRIJAVE ILI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TEL. : 021/6614-930 ili 021/469-296