Kurs 6 bodova: Sestrinske odluke tokom zd...

Organizator
Petak, 17 Mart, 2017
u Savezu Novi Sad

OPŠTE PREPORUKE ZA PISANJE I PREZENTACIJ...

Organizator
Petak, 3 Mart, 2017
Hotel "Đerdap" Kladovo

Simpozijum medicinskih sestara - tehniča...

Organizator
Subota, 1 April, 2017
Farmaceutski fakultet Novi Sad Novi Sad

VII KONGRES SZRV " SAVREMENA DIJAGNOSTIKA...

Organizator
Četvrtak, 18 Maj, 2017
Hotel "Đerdap" Kladovo

Studijsko putovanje 20.04-25.04.2017. god...

Organizator
Četvrtak, 20 April, 2017
Bratislava- Beč