Kritčko i kliničko mišljenje i donoše...

Organizator
Petak, 2 Februar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs: TUGA-kako se suočiti sa njom

Organizator
Petak, 22 Decembar, 2017
u Savezu Novi Sad

Kurs: Briga o mentalnom zdravlju vulnerab...

Organizator
Sreda, 20 Decembar, 2017
u Savezu Novi Sad

Test : "ALERGIJA BOLEST DANAŠNJICE"

Organizator
Nedelja, 17 Decembar, 2017
u Savezu Novi Sad

DISLIPIDEMIJA I NJIHOV KLINIČKI ZNAČAJ

Organizator
Subota, 18 Novembar, 2017
u Savezu