Kurs : Prevencija karcinoma testisa i pro...

Organizator
Nedelja, 4 Februar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 bodova: Različite generativne faz...

Organizator
Sreda, 31 Januar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kritčko i kliničko mišljenje i donoše...

Organizator
Petak, 2 Februar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs: TUGA-kako se suočiti sa njom

Organizator
Petak, 22 Decembar, 2017
u Savezu Novi Sad

Kurs: Briga o mentalnom zdravlju vulnerab...

Organizator
Sreda, 20 Decembar, 2017
u Savezu Novi Sad