Kurs 6 bodova: Različite generativne faz...

Organizator
Sreda, 14 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad

DIJABETES - OSNOVE NASTANKA, TERAPIJA I M...

Organizator
Subota, 17 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad

DISLIPIDEMIJA I NJIHOV KLINIČKI ZNAČAJ

Organizator
Subota, 24 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad

BIOENERGIJA - POMOĆ I SAMOPOMOĆ

Organizator
Subota, 10 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad

Test 5 bodova : "DODIR I MIRAN SAN"

Organizator
Nedelja, 28 Maj, 2017
u Savezu Novi Sad