PRIJAVE ZA KME

Organizator
Ponedeljak, 12 April, 2010

Stručni sastanak polivalentne patronaže...

Organizator
Petak, 23 April, 2010
CEPTOR Andrevlje-Čerević Beočin

KURS I KATEGORIJE TEHNIKA PLASIRANJA BRAU...

Organizator
Subota, 15 Maj, 2010
SZRV,Svetojaovanska 5 Novi Sad

SASTANAK INTERNISTIČKE SEKCIJE

Organizator
Subota, 15 Maj, 2010
Institut za Institut za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica

KURS PREVENCIJA RAKA DOJKI I EDUKACIJA ...

Organizator
Subota, 24 April, 2010
ZZZZR Železnice Srbije BG-„Signal“ Novi Sad