Test: 10 bodova - I starost ima boje duge

Organizator
Petak, 24 Februar, 2017
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova: Prepoznavanje psihopatolo...

Organizator
Petak, 17 Februar, 2017
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova : "Transakciona analiza za...

Organizator
Ponedeljak, 27 Februar, 2017
u Savezu

Duševna dimenzija bolesti(psihoter. zna...

Organizator
Petak, 20 Januar, 2017
u Savezu Novi Sad

Test: 10 bodova - I starost ima boje duge

Organizator
Utorak, 31 Januar, 2017
u Savezu