Kurs: "Hematologija, više od jednog rezu...

Organizator
Subota, 24 Novembar, 2018
u Savezu Novi Sad

Sastanak patronažne sekcije

Organizator
Petak, 2 Novembar, 2018
u ŠOSO "Mllan Petrović" Novi Sad Novi Sad

Kurs : Značaj primene prevencije u otkri...

Organizator
Nedelja, 4 Novembar, 2018
u Savezu Novi Sad

Test: Tumori - bolest u ekspanziji

Organizator
Nedelja, 28 Oktobar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs: "BRAK I MENTALNO ZDRAVLJE"

Organizator
Petak, 12 Oktobar, 2018
u Savezu Novi Sad