Kurs: "Hematologija, više od jednog rezultata krvne slike"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 24 Novembar, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2275/2018-01
od 21.08.2018. D-1-935/18

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom "Hematologija, više od jednog rezultata krvne slike" koji će se održati 24.11.2018. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 12:00 do 17:00 časova.

Predavači: Mr ph Jelena Avramov i Mr ph Milan Božić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-2275/2018-01
Kursevi - pod brojem D-1-935/18/ u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 360,00 dinara
za ostale ušesnike 600,00 dinara
RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)