Duševna dimenzija bolesti(psihoter. značenje i tumačenje bol.i njihovih simptoma)

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 20 Januar, 2017
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-509/2016-01
03.03.2016., D-1-388/16

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje TEST pod nazivom "Duševna dimenzija bolesti(phihoterapijsko značenje i tumačenje bol. i njihovih simptoma)", koji će se održati 05.10.2016. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: Maja Pavlov, Maja Antić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 10 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-509/2016-01
Kursevi - pod brojem D-1-388/16 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 2.000,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 3.000,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)