Test: Duševna dimenzija bolesti(psihoter...

Organizator
Četvrtak, 30 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

TEST 5 bodova: Dislipidemije, metabolizam...

Organizator
Subota, 18 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova : "Od bola do nerva"

Organizator
Četvrtak, 16 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 5 bodova: Emocionalne i socijalne ko...

Organizator
Ponedeljak, 27 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

TEST:10 bodova -Tumori organa male karlice

Organizator
Nedelja, 26 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad