TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdrav...

Organizator
Četvrtak, 18 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs : Jačanje komunikacije između zdra...

Organizator
Nedelja, 28 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

TEST:10 bodova- Odrastanje bez duvanskog ...

Organizator
Nedelja, 21 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

Kurs: Psihološki aspekti ponašanja paci...

Organizator
Sreda, 10 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

Kurs: Dojenje - zdrav početak

Organizator
Nedelja, 7 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad