TEST:10 bodova- Odrastanje bez duvanskog ...

Organizator
Nedelja, 19 Oktobar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

KURS 6 bodova :Naučimo da se opustimo

Organizator
Utorak, 21 Oktobar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

TEST:10 bodova- Emocionalna svesnost o HIV-u

Organizator
Četvrtak, 16 Oktobar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

TEST:10 bodova- Prepoznaj bolni sindrom i...

Organizator
Utorak, 14 Oktobar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs : Jačanje komunikacije između zdra...

Organizator
Nedelja, 5 Oktobar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad