Plan KME za avgust i septembar

Organizator
Ponedeljak, 24 Avgust, 2015
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs 4 boda: Laboratorijska preanalitika...

Organizator
Subota, 26 Septembar, 2015
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs 5 bodova : Genetski nasledni metabol...

Organizator
Ponedeljak, 21 Septembar, 2015
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs 4 boda: Vitak stas-put do dobrog zdr...

Organizator
Četvrtak, 24 Septembar, 2015
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs 6 bodova: Efikasnost javnog nastupa ...

Organizator
Utorak, 8 Septembar, 2015
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad