Kurs 6 bodova: Disajni put sa kardiopulmo...

Organizator
Ponedeljak, 21 Decembar, 2015
u Savezu Novi Sad

TEST:10 bodova- Testiraj se za zdravlje

Organizator
Utorak, 22 Decembar, 2015
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 bodova: Limfedem ruke nakon terapi...

Organizator
Ponedeljak, 7 Decembar, 2015
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 bodova: Daunsindrom - karerteristi...

Organizator
Sreda, 16 Decembar, 2015
u Savezu Novi Sad

Kurs 4 boda: Vitak stas-put do dobrog zdr...

Organizator
Četvrtak, 10 Decembar, 2015
u Savezu Novi Sad