Kurs: Porodica u izazovu vremena

Organizator
Subota, 29 Novembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdrav...

Organizator
Sreda, 12 Novembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

TEST:10 bodova- Prepoznaj bolni sindrom i...

Organizator
Sreda, 12 Novembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs : Jačanje komunikacije između zdra...

Organizator
Nedelja, 9 Novembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

TEST:10 bodova- Prijateljstvo sa stresom

Organizator
Četvrtak, 13 Novembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad