Plan edukacije za april

Organizator
Sreda, 8 April, 2015
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

V Kongres SZRV

Organizator
Četvrtak, 14 Maj, 2015
Hotel JUNIOR Brzeće, Kopaonik

Test:10 bodova - Otvorena vrata-život uz...

Organizator
Petak, 17 April, 2015
u Savezu Novi Sad

TEST:10 bodova- “Dan posle”Postraumat...

Organizator
Petak, 24 April, 2015
u Savezu Novi Sad

TEST:10 bodova- Prepoznaj bolni sindrom i...

Organizator
Sreda, 8 April, 2015
u Savezu Novi Sad