otkazuju se programi KME

Organizator
Četvrtak, 19 Jun, 2014

Umemo li da slušamo i da razumemo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

NOVO, ON LINE test na sajtu Saveza zdravs...

Organizator
Nedelja, 1 Jun, 2014
SZRV Novi Sad

Gvožđe i prateći hematološki parametri ...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Rezultati testa "Pivo, vino, šljiva, loz...

Organizator
Petak, 23 Maj, 2014
SZRV Novi Sad