Kurs: Psihološki aspekti ponašanja paci...

Organizator
Sreda, 10 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

Kurs: Dojenje - zdrav početak

Organizator
Nedelja, 7 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

Kurs: Specifičnosti komunikacije sa osob...

Organizator
Četvrtak, 11 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

Test:10 bodova - Otvorena vrata-život uz...

Organizator
Petak, 12 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad

TEST:10 bodova- Emocionalna svesnost o HIV-u

Organizator
Sreda, 3 Decembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad Novi Sad