TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdravst...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Rezultati testa "Pivo, vino, šljiva, loz...

Organizator
Petak, 11 April, 2014
SZRV Novi Sad

Fotografije sa V Simpozijuma Glavnih sestara-tehni;ara Vojvodine

klikom na link možete pogledati fotografije sa V Simpoyijuma Glavnih sestra - tehničara Vojvodine,sa temom "Karcinomi-bolest u ekspanziji" koji je održan u "NIS"u u Novom Sadu 28.marta 2014.godine

https://www.facebook.com/savez.zdravstvenihradnikavojvodine/media_set?se...

Primena imobilizaonih sredstava

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: "Pivo, vino, šljiva, loza, to je moj...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40