Stručni sastanak: Terapija bola gerijatr...

Organizator
Utorak, 24 Maj, 2016
u Savezu Novi Sad

Stručni sastanak : Hipodermokliza u pali...

Organizator
Utorak, 24 Maj, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova: "Duvan da ili ne"

Organizator
Nedelja, 29 Maj, 2016
u Savezu Novi Sad

TEST:10 bodova -Tumori organa male karlice

Organizator
Nedelja, 15 Maj, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova : "Od bola do nerva"

Organizator
Petak, 13 Maj, 2016
u Savezu Novi Sad